Klachten

Doe uw mond open

Komt het een keer voor dat u vindt dat wij u onjuist informeren of onzorgvuldig behandelen? Doe dan uw mond nogmaals open! Vraag ons om een verhelderend gesprek, zodat wij u nog eens kunnen uitleggen waarom wij iets op een bepaalde manier doen. Gezamenlijk zoeken we dan naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Als we er samen niet uitkomen, kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie: de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Levert ook dit geen bevredigende oplossing op, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn er twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Bekijk alle tandartstarieven vanaf 1 januari 2018 via onze website of ga naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

 

 

 

Contact adres:

Eerste Stationstraat 84

2712HJ

Zoetermeer

079 - 331 26 56

zoetermeer@dentalclinics.nl

Spoednummmer: 079 - 760 00 67