Tandarts tarieven

Hieronder vindt u een specificatie van tarieven die gelden per 1 januari 2018. De tarieven van tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bekijk hier de tarieven van reguliere tandheelkunde: Tandartstarieven 2018

Tarieven van de meest voorkomende tandartsbehandelingen (2018)

Code Diagnostisch onderzoek Prijs
C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
Code Maken en/of beoordelen foto’s Prijs
X10 Kleine röntgenfoto € 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie € 66,31
X24 Schedelfoto € 29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132.62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55.26
Code Preventieve mondzorg Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
Code Vullingen Prijs
V91 Eénvlaksvulling composiet € 44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
V93 Drievlaksvulling composiet € 69,07
V94 Meervlaksvulling composiet € 88,41
Code Kronen en bruggen Prijs
R08 Eenvlaks composiet inlay € 66,31
R09 Tweevlaks composiet inlay € 127,09
R10 Drievlaks composiet inlay € 165,77

Betalingsvoorwaarden

Klik hier om de betalingsvoorwaarden van de NMT te downloaden en te lezen.

NMT FenCS is een bedrijf van onze beroepsvereniging NMT. Het versturen en innen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú. NMT FenCS stuurt u de nota met acceptgiro en zij incasseren het geld namens ons. De betalingsvoorwaarden vindt u hieronder. Ze staan ook aan de achterkant van iedere nota.

U betaalt de nota aan NMT FenCS. Als u voor tandheelkunde (en orthodontie) verzekerd bent, stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen..
Het kan zijn dat NMT FenCS met uw verzekeraar afspraken heeft kunnen maken over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. NMT FenCS rekent dan af met u én met uw verzekeraar.

Heeft u vragen over de nota? Bel tijdens kantooruren met de NMT FenCS patiëntenservice, telefoon 0900-7777771 (10 cent per minuut). Betalingsvoorwaarden NMT FenCS

  • Uw tandarts of orthodontist hanteren de algemene voorwaarden van NMT FenCS Factoring en Clearing Services B.V.: de betalingstermijn is maximaal 30 dagen.
  • Het bedrag van de nota maakt u over op de rekening van NMT FenCS.
    Als NMT FenCS de betaling niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, is NMT FenCS gerechtigd - zonder dat u eerst in gebreke wordt gesteld - over te gaan tot incasso.
  • Betaal daarom het factuurbedrag eerst aan NMT FenCS, voordat u de factuur voor (eventuele) vergoeding indient bij uw verzekeraar.
  • Alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten die te maken hebben met de incasso van deze factuur komen te uwen laste.
  • Opmerkingen of klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij NMT FenCS. Indien u aangaande deze factuur een nadere specificatie of toelichting wilt ontvangen, kunt u een verzoek hiertoe indienen tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.

Rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Vragen over uw rekening
Voor vragen over de rekening kunt u contact opnemen met NMT-FenCS (tel: 0900 7777771).
Indien nodig kunt u voor informatie en advies ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP)

Over tandartspraktijk Schmidt Crans

Schmidt Crans is dé tandarts van Zoetermeer. U vindt ons in de wijk Seghwaert, nabij het tramstation Zoetermeer Palenstein. Wij zijn gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde en angstbehandelingen. Onze tandarts Schmidt Crans onderscheidt zich door het gebruik van composiet facings: betaalbaar en in één behandeling een stralend witte lach.